CSS HTML 색상값이 나와있는 표입니다.

Web, 인터넷 2010년 9월 7일


CSS나 HTML을 수정할 때 그냥 색이름을 영어로 써 넣어도 되지만 색상값을 보면 더 예쁘게 넣을 수가 있죠.
아래를 참고하시면 됩니다.

 

색상이름

색상값
 

 red

#FF0000
 

crimson

#DC143C
 

firebrick

#B22222
 

maroon

#800000
 

darkred

#8B0000
 

brown

#A52A2A
 

sienna

#A0522D
 

saddlebrown

#8B4513
 

indianred

#CD5C5C
 

rosybrown

#BC8F8F
 

lightcoral

#F08080
 

salmon

#FA8072
 

darksalmon

#E9967A
 

coral

#FF7F50
 

tomato

#FF6347
 

sandybrown

#F4A460
 

lightsalmon

#FFA07A
 

peru

#CD853F
 

chocolate

#D2691E
 

orangered

#FF4500
 

orange

#FFA500
 

darkorange

#FF8C00
 

tan

#D2B48C
 

peachpuff

#FFDAB9
 

bisque

#FFE4C4
 

moccasin

#FFE4B5
 

navajowhite

#FFDEAD
 

wheat

#F5DEB3
 

burlywood

#DEB887
 

darkgoldenrod

#B8860B
 

goldenrod

#DAA520
 

gold

#FFD700
 

yellow

#FFFF00
 

lightgoldenrodyellow

#FAFAD2
 

palegoldenrod

#EEE8AA
 

khaki

#F0E68C
 

darkkhaki

#BDB76B
 

lawngreen

#7CFC00
 

greenyellow

#ADFF2F
 

chartreuse

#7FFF00
 

lime

#00FF00
 

limegreen

#32CD32
 

yellowgreen

#9ACD32
 

olive

#808000
 

olivedrab

#6B8E23
 

darkolivegreen

#556B2F
 

forestgreen

#228B22
 

darkgreen

#006400
 

green

#008000
 

seagreen

#2E8B57
 

mediumseagreen

#3CB371
 

darkseagreen

#8FBC8F
 

lightgreen

#90EE90
 

palegreen

#98FB98
 

springgreen

#00FF7F
 

mediumspringgreen

#00FA9A
 

teal

#008080
 

darkcyan

#008B8B
 

lightseagreen

#20B2AA
 

mediumaquamarine

#66CDAA
 

cadetblue

#5F9EA0
 

steelblue

#4682B4
 

aquamarine

#7FFFD4
 

powderblue

#B0E0E6
 

paleturquoise

#AFEEEE
 

lightblue

#ADD8E6
 

lightsteelblue

#B0C4DE
 

skyblue

#87CEEB
 

lightskyblue

#87CEFA
 

mediumturquoise

#48D1CC
 

turquoise

#40E0D0
 

darkturquoise

#00CED1
 

aqua

#00FFFF
 

cyan

#00FFFF
 

deepskyblue

#00BFFF
 

dodgerblue

#1E90FF
 

cornflowerblue

#6495ED
 

royalblue

#4169E1
 

blue

#0000FF
 

mediumblue

#0000CD
 

navy

#000080
 

darkblue

#00008B
 

midnightblue

#191970
 

darkslateblue

#483D8B
 

slateblue

#6A5ACD
 

mediumslateblue

#7B68EE
 

mediumpurple

#9370DB
 

darkorchid

#9932CC
 

darkviolet

#9400D3
 

blueviolet

#8A2BE2
 

mediumorchid

#BA55D3
 

plum

#DDA0DD
 

lavender

#E6E6FA
 

thistle

#D8BFD8
 

orchid

#DA70D6
 

violet

#EE82EE
 

indigo

#4B0082
 

darkmagenta

#8B008B
 

purple

#800080
 

mediumvioletred

#C71585
 

deeppink

#FF1493
 

fuchsia

#FF00FF
 

magenta

#FF00FF
 

hotpink

#FF69B4
 

palevioletred

#DB7093
 

lightpink

#FFB6C1
 

pink

#FFC0CB
 

mistyrose

#FFE4E1
 

blanchedalmond

#FFEBCD
 

lightyellow

#FFFFE0
 

cornsilk

#FFF8DC
 

antiquewhite

#FAEBD7
 

papayawhip

#FFEFD5
 

lemonchiffon

#FFFACD
 

beige

#F5F5DC
 

linen

#FAF0E6
 

oldlace

#FDF5E6
 

lightcyan

#E0FFFF
 

aliceblue

#F0F8FF
 

whitesmoke

#F5F5F5
 

lavenderblush

#FFF0F5
 

floralwhite

#FFFAF0
 

mintcream

#F5FFFA
 

ghostwhite

#F8F8FF
 

honeydew

#F0FFF0
 

seashell

#FFF5EE
 

ivory

#FFFFF0
 

azure

#F0FFFF
 

snow

#FFFAFA
 

white

#FFFFFF
 

gainsboro

#DCDCDC
 

lightgrey

#D3D3D3
 

silver

#C0C0C0
 

darkgray

#A9A9A9
 

lightslategray

#778899
 

slategray

#708090
 

gray

#808080
 

dimgray

#696969
 

darkslategray

#2F4F4F
 

black

#000000

#CSS #HTML #색상표 #색깔코드 #색상값

태그

BoniK

협업, 작업의뢰, 레슨 및 기타 문의 : mail@bonik.me